Cerchi la "migliore" clinica di FIV all'estero?

Analizziamo le vostre esigenze, il tipo di trattamento, le preferenze di destinazione e troviamo le migliori cliniche FIV per voi.

Äggadoption – Kliniker i världen, Åsikter,Kunskapsbas

[section background_image=”https://www.ovodonazioneallestero.it/wp-content/uploads/2015/08/cmt-bckg-se.jpg” background_repeat=”no-repeat” background_position=”center top” background_attachment=”fixed” background_scroll=”none” padding_bottom=”25″]

sweden-flag-cmt

Äggcellsdonation för patienter från Sverige

Om du letar efter den bästa äggdonationskliniken (in vitro program med donatorceller), använd det unika verktyget Clinic Matching Test. Tjänsten är gratis. Den har utvecklats speciellt för patienter från Sverige som letar efter möjligheter att behandla infertilitet utomlands.

[divider style=”none” icon=”heart”]

[/divider]

[one_third valign=”top” animation=”none”]

egg-donation-clinic-matching-test-logo

sweden-flag-cmt

[/one_third]

[two_third_last valign=”top” animation=”none”]

Våra konsulter hjälper dig göra rätt val!

Varje månad hjälper vi hundratals patienter från Sverige som letar efter möjligheten att delta i ett äggdonationsprogram utomlands.

Våra konsulter är personer som själva har behandlats för infertilitet utomlands genom att delta i in vitro program med donatorceller / äggcellsdonation. De vet mycket väl hur behandlingsprocessen går till – också från patientens sida, och har kunskap om vilka kliniker det är som erbjuder behandling och vad de kan erbjuda. De vet vad patienter som åker utomlands för att få behandling förväntar sig.

Vi vet vilka kliniker som specialiserat sig på behandling av infertilitet föredras ofta av patienter från Sverige!

Med denna kunskap kan vi erbjuda dig kliniker som är beprövade, pålitliga och erbjuder behandling som uppfyller dina förväntningar.

Det är därför patienter från Sverige har förtroende för oss och litar på vår kunskap och erfarenhet!

[/two_third_last]

[space value=”20″]

[/space]

[one_third valign=”top” animation=”none”]

[button linking=”default” link=”#description” align=”center” size=”big” type=”standard” style=”solid” icon=”arrow-down” title=”Läs mer”]Läs mer[/button]

[/one_third]

[two_third_last valign=”top” animation=”none”]

[button linking=”default” link=”https://www.ovodonazioneallestero.it/hitta-den-basta-kliniken-nu/” align=”center” size=”big” type=”standard” style=”solid” icon=”arrow-down” title=”Hitta den bästa kliniken nu!”]Hitta den bästa kliniken nu![/button]

[/two_third_last]

[/section]

[section id=”description” background_repeat=”repeat” background_position=”center top” background_attachment=”static” background_scroll=”none”]

OM WEBBPLATSEN

Med tanke på patienterna och som patienter har vi skapat en unik hemsida där du hittar en hel del nyttig information om kliniker och äggdonation i hela världen. Vårt uppdrag är att främja öppenhet när det gäller normer och procedurer som genomförs av kliniker samt behandlingskostnader. Vi vet hur svårt det ibland är för patienterna att skaffa sig information som är viktig ur patienternas synpunkt, hur de kan oroa sig över oklara regler, oväntade ändringar i åtgärderna, brist på kommunikation från kliniken. Våra egna erfarenheter har lärt oss en hel del, vi har också fått kommentarer från hundratals andra patienter. WEBBPLATSEN ska främja öppenhet – webbplatsen har skapats för att göra det lättare för patienter som påbörjar in vitro program med donatorceller att ta hand om deras känsla av säkerhet och komfort. Vi tror att förtroende kan endast baseras på detta. Öppenhet i kommunikationen avseende kinikens erbjudanden och behandlingskostnader är också den bästa garantin för kvaliteten på tjänster och säkerhet.

För att underlätta för patienterna att fatta rätt beslut har vi byggt upp världens största databas för medicinska inrättningar som genomför in vitro program med donatorceller. Kliniker som beskriver sina metoder och tillvägagångssätt samt behandlingskostnader på ett tydligt sätt får ett certifikat på webbplatsen – som bekräftar deras trovärdighet.

Genom att använda intuitiva verktyg på webbplatsen kan du effektivt hitta den vårdgivare som intresserar dig efter dess namn, ort eller land där den finns.

I klinikens profil finner du en hel del nyttig information om:

 • dess erbjudanden och procedurer som den genomför
 • IVF-program med färska och frysta celler – inklusive behandlingskostnader (därigenom kan du få reda på behandlingsmöjligheter och förbereda lämpliga budgetmedel)
 • uppgifter om donatorer som görs tillgängliga för blivande föräldrar-mottagare (du vet på vilka grunder väljer du donator)
 • bedömningar för kliniken som gjordes av patienter som behandlats där tidigare (du kan också skriva din åsikt här – på detta sätt hjälper du andra personer)

Patienterna har möjlighet att snabbt jämföra erbjudanden från olika inrättningar – bland annat när det gäller effektivitet, tillgängliga procedurer, priser, villkor för donationsprogram, information som lämnas om donatorer och mpnga andra detaljer. Det är ett praktiskt verktyg som låter dig välja klinik som bäst motsvarar dina behov och förväntningar.

Gemenskap på WEBBPLATSEN

Genom att sprida idén om öppenhet i behandlingen med donatorceller skapar vi en gemenskap av patienter. Vi uppmuntrar dem att dela med sig av sina erfarenheter och förvärvade kunskaper, ställa frågor och samla in användbar information. En del av webbplatsen är avdelningen Ask Community – där du kan hitta tips om olika aspekter av donation och mottagande från andra patienter. Du kan också själv anmäla nya ämnen, ställa frågor eller undanröja tvivel med andras hjälp.

Vi välkomnar också kliniker att ge råd och utarbeta utbildningsåtgärder – i avdelningen Articles publicerar vi innehållsmässiga material utarbetade av experter från hela världen. Denna del av webbplatsen är ‘för nyfikna’ som vill läsa lite mer om behandling utomlands, nya metoder och donation.

Vad är donation och mottagande av ägg?

In vitro-program som utnyttjar äggceller från en donator är en enda chans att få barn för många infertila kvinnor. Denna lösning kan användas vid:

 • Brist på egna äggceller t.ex. på grund av skada eller brist på äggstockar
 • För tidig hämning av äggstocksfunktionen
 • Äggceller med dålig kvalitet
 • Genetisk belastning som har konstaterats hos kvinnan
 • Flera misslyckade in vitro-program
 • Kvinnans höga ålder (över 40 år)

Äggdonation består i att en frisk kvinna frivilligt donerar ägg till ett par som kan ta emot dem.

Kvalificering av donatorer

En kvinna som vill ge sina äggceller för behandling av andra måste genomgå en detaljerad kvalificeringsprocess. Den kan variera något i olika inrättningar. Generellt sätter klinikerna grundbegränsningar som gäller ålder och hälsa hos kandidaten till donator (detta verifieras t.ex. med hjälp av en enkät). Obligatoriska kan också vara laboratorietester – bland annat hormon-, infektions- och genetiska tester, och även konsultationer med specialister. Allt oftare ingår också en intervju med psykolog i processen. Efter att ha blivit godkänd tecknar donatorn nödvändiga dokument, tar läkemedel som stimulerar äggstockarna att arbeta hårdare, och i rätt stund plockas hennes äggceller under pick-up -ägguttagning.

Typer av program med donatorceller

In vitro-program genomförs oftast i två varianter:

 • Program som utnyttjar färska ägg – kräver synkronisering av donatorns och mottagarens cykler, därför är det viktigt att anordna behandlingsprocessen på rätt sätt. Denna lösning – på grund av bristen av invasiva procedurer – har ofta hög effektivitet (ca 40-60 %)
 • Program med frysta celler – möjliggör större flexibilitet, men har sina begränsningar. Frysning och upptining av celler kan påverka deras kvalitet och minska lite behandlingens effektivitet (5-10%). Å andra sidan utesluts ofta dessa skillnader i inrättningar som har lång erfarenhet och lämpliga tekniska resurser.

I WEBBPLATSENS databas kan du hitta information om vilka kliniker genomför programmet, hur mycket det kostar och vilken effektivitet får inrättningen.

Ramgenomgång av in vitro-programmet med donatorägg

Mottagare av äggceller ska också förbereda sig för behandling – genom att tidigare genomgå läkarundersökningar och -besök. Om det inte finns några kontraindikationer, påbörjar de program som kan bestå av:

 • Inledande läkarbesök och samtal med läkare
 • Val av donator – paret kan få hjälp från läkare eller embryolog
 • Laboratorierutiner: mannen avger spermier som används för att befrukta ägg från en donator; embryon utvecklas in vitro på laboratoriet
 • Kvinnan förbereds inför överföring av embryon: kvinnan tar mediciner som förbereder livmodern för att ta emot embryon; överföringsproceduren kan kräva en kort vistelse på kliniken.

Om du inte är säker på om du ska använda ägg från en donator rådfråga läkare som specialiserat sig på infertilitetsbehandling.

Förberedelser inför behandling utomlands

Behandling utomlands har många fördelar – i många länder erbjuder kliniker som sysslar med in vitro och genomför donationsprogram tillgång till professionell vård för sina patienter. Par väljer en sådan lösning av olika skäl – oftest på grund av:

 • Enklare tillgång till vissa tjänster (t.ex. kort väntetid på donatorägg)
 • Lägre behandlingskostnader än hemma
 • Inrättningarnas erfarenhet i att genomföra äggdonationsprogram
 • Förtroende för läkare och kliniker i landet
 • Klinikens attraktiva läge (möjlighet att kombinera behandlingen med semester)
 • Högre behandlingseffektivitet än på andra håll

Innan du fattar beslut om behandling utomlands, överväga vilken av ovanstående faktorer som är viktigast för dig och fråga om detaljer i flera kliniker. Det är också värt att ta reda på:

 • Lagar som gäller i det land dit du vill resa, t.ex. vilka begränsningar som gäller för donation och mottagande av könsceller, vilka krav som måste uppfyllas av donatorer, om anonymitet vid donationer granteras av lagen, vilka procedurer som godkäns inom in vitro-programmet, om det finns begränsningar när det gäller antalet barn som kan födas med hjälp av en person m.m.
 • Hur du ska ordna resa och boende på plats – det är bra att ta reda på transport- och boendekostnader, var du kan få hjälp i organisatoriska frågor, hur du kan ta dig till kliniken från flygplatsen och hur rör du dig i staden, vad du kan se i området,
 • Vilken vård du kan förvänta dig under resan – infertilitetsbehandling, även vid äggdonation, kan förknippas med komplikationer. Även om de inte inträffar ofta är det värt att du tidigare tar reda på om du kan räkna med professionell hjälp, t.ex. i ett lokalt sjukhus, i händelse av en svår situatin. Det är möjligt att du ska ha med dig dokument från ditt land eller får ombesörja en extra sjukförsäring.
 • Vilka inrättningar i landet som du är intresserad av har prestige och patienternas förtroende, och dessutom har de det mest attraktiva erbjudanden (om hur du ska välja en klinik skriver vi nedan)

Se vilka erfarenheter du kan dela med patienter som redan genomgått eller genomgår in vitro-behandling med donatorägg – i Ask Community.

Val av klinik

Att välja plats där du kommer att behandlas är ett mycket viktigt steg. Vid fattande av beslut är det värt att ta hänsyn till några aspekter. Innan du väljer en klinik, ta reda på:

 • Klinikens erfarenhet i genomförandet av äggdonationsprogram
 • Det medicinska teamets och personalens kompetenser samt tekniska resurser i inrättningen
 • Om kliniken har sin egen äggbank eller samarbetar med en extern äggbank
 • Hur äggdonatorer kvalificeras (undersökningar, medicinsk kontroll)
 • Vilka uppgifter om donatorn görs tillgängliga för patienterna
 • Vad kliniken erbjuder, tillgång till medicinska procedurer och prislista
 • Om och vilka främmande språk som talas av personalen
 • Hur effektiva är de mottagarprogram som genomförs i kliniken?

Tack vare WEBBPLATSEN kan du lätt få mycket information om inrättningar i hela världen.

När du kontaktar kliniken för första gången är det värt att ta reda på hur behandlingsprocessen ordnas, t.ex. hur många gånger du kan komma till inrättningen och hur länge du kan stanna där, vilka procedurer som används, vilka ytterligare kostnader du får räkna med och vilket stöd du kan förvänta dig från personalen (t.ex. att ordna resan från flygplatsen till kliniken, hjälp med att boka hotell etc.).
På WEBBPLATSEN har du möjlighet att jämföra erbjudanden från olika kliniker på ett enkelt sätt.

Vi hoppas att detta hjälper dig att fatta bra beslut och välja den plats som är bäst för dig!

[/section]

Trova Cliniche per FIV e Donazione di Ovuli all'Estero
Cerchi la "migliore" clinica di FIV all'estero?

Analizziamo le vostre esigenze, il tipo di trattamento, le preferenze di destinazione e troviamo le migliori cliniche FIV per voi.